บริการให้คำปรึกษาวีซ่า แก้ไข รับยื่นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังฮ่องกง (Hongkong) ดินแดนแห่งเสน่ห์และความหลากหลาย กับ Number One Visa & Translation

Number One Visa & Translation บริการรับยื่นวีซ่าฮ่องกงทุกประเภท พร้อมแก้ไขปัญหาวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์กว่า 12 ปี ให้ท่านมั่นใจในทุกขั้นตอนการเดินทางยื่นวีซ่าฮ่องกงกับ Number One Visa & Translation


การเดินทางไปยังฮ่องกง (Hongkong) เป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด แต่เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าอาจทำให้บางคนรู้สึกกังวล Number One Visa & Translation มีบริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าที่รวดเร็วและแม่นยำ ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์กว่า 12 ปี


ประเภทของวีซ่าที่สามารถยื่นได้


Number One Visa & Translation มีความเชี่ยวชาญในการยื่นวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าธุรกิจ, วีซ่านักท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าเพื่อทำงาน ทีมงานของเราพร้อมให้บริการในทุกรายละเอียดเพื่อให้ท่านได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหา


บริการรับยื่นวีซ่าทั่วโลก


นอกจากการยื่นวีซ่าสำหรับฮ่องกงแล้ว Number One Visa & Translation ยังมีบริการยื่นวีซ่าสำหรับหลายประเทศทั่วโลก ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการยื่นวีซ่ากับเราเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือและดีที่สุดประสบการณ์นานกว่า 12 ปี


ด้วยประสบการณ์ในการยื่นวีซ่ากว่า 12 ปี Number One Visa & Translation เข้าใจถึงความต้องการและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจ


ทำไมควรเลือก Number One Visa & Translation


1. บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - เราเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาในการยื่นขอวีซ่า และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่รวดเร็วแต่ยังคงคุณภาพ

2. ทีมงานมืออาชีพ - ทีมงานของเรามีความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการยื่นขอวีซ่าทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด

3. บริการครอบคลุมทั่วโลก - ไม่ว่าคุณต้องการยื่นวีซ่าไปประเทศใด เรามีบริการที่ครอบคลุมเพื่อความสะดวกของคุณ

4. แก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ - หากท่านมีปัญหาในการยื่นวีซ่า ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ก่อนการเดินทาง


เพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า เลือกใช้บริการกับ Number One Visa & Translation ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์พร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพรอคุณอยู่เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าฮ่องกงและประเภทวีซ่าที่คนไทยสามารถขอได้


การเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อติดต่อขอวีซ่าสำหรับการเดินทางไปยังฮ่องกง (Hongkong) ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังฮ่องกง ควรทราบถึงประเภทของวีซ่าที่สามารถขอได้และเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อให้การยื่นขอวีซ่าประสบความสำเร็จ


ประเภทของวีซ่าฮ่องกงที่คนไทยสามารถขอได้


1. วีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa): ใช้สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนในฮ่องกง

2. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa): ใช้สำหรับเดินทางเพื่อทำธุรกิจ, การนัดหมายงาน, การประชุม หรือการเจรจาทางธุรกิจ

3. วีซ่านักเรียน (Student Visa): ใช้สำหรับการเรียนหรือการฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาฮ่องกง

4. วีซ่าเพื่อทำงาน (Work Visa): สำหรับบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทหรือองค์กรในฮ่องกง

5. วีซ่าผู้ติดตาม (Dependent Visa): สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามครอบครัวที่พำนักหรือทำงานในฮ่องกง


เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า


เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าฮ่องกงเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและไม่มีปัญหา ควรเตรียมเอกสารดังนี้


เอกสารสำคัญที่ต้องมี


1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (Visa Application Form): กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงชื่อ

2. หนังสือเดินทาง (Passport): ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับและยังมีหน้าว่างสำหรับการปั๊มตราวีซ่า

3. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต: จำนวน 2 รูป หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. หลักฐานการเงิน (Financial Proof): เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทวีซ่า


1. วีซ่านักท่องเที่ยว


 • แผนการเดินทาง (Itinerary)
 • หลักฐานการจองที่พัก (Hotel Reservation)
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Flight Booking)


2. วีซ่าธุรกิจ


 • หนังสือเชิญจากองค์กรธุรกิจในฮ่องกง
 • หลักฐานการทำงานเช่น หนังสือรับรองการทำงาน, ใบแจ้งรายได้


3. วีซ่านักเรียน


 • หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาฮ่องกง
 • หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน
 • แผนการศึกษา


4. วีซ่าเพื่อทำงาน


 • สัญญาจ้างงาน (Employment Contract)
 • ใบรับรองจากนายจ้างในฮ่องกง
 • ประวัติการศึกษาและประสบการณ์


5. วีซ่าผู้ติดตาม


 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ (เช่น ใบสมรส, สูติบัตร)
 • เอกสารของผู้ที่ไปติดตาม (เช่น วีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของผู้ที่พำนักในฮ่องกง)


การเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องช่วยให้การยื่นขอวีซ่าฮ่องกงเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ให้ Number One Visa & Translation ช่วยทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์นานกว่า 12 ปี ทั้งยังสามารถให้คำแนะนำและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามความต้องการของท่าน>>บริการอื่นๆ ของ เรา<<


- บริการแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 ภาษา โดยทีมงานมืออาชีพเจ้าของภาษา 

- บริการแปลเอกสารราชการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลีย หรือนำเอกสารไปทำธรุกรรมและติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ประเทศออสเตรเลีย 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับทำวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ  

- บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่ ล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบ ONLINE ทุกภาษาทั่วโลก 

- บริการรับรองเอกสาร/รับรองรายมือชื่อ/รับรองสำเนาเอกสาร โดยทนาย NOTARY PUBLIC 

- บริการรับรองเอกสารโดยสถาณทูต ทุกสถานทูตทั่วโลก 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลกระทรวงยุติธรรม 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สมัครงานในประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกสัญชาติทั่วโลก 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ทุกประเทศทั่วโลกสำหรับชาวต่างชาติ 

- บริการทำวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี, วีซ่าติดตามภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU 

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก 

- บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

- บริการจัดหา TOURIST VOUCHER เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการจัดหา LOI (LETTER OF INVITATION) เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการทำบัตร APEC (Business Travel Card) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com0 ความคิดเห็น