บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) กับ Number One Visa & Translation

บริการรับยื่นวีซ่าที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดสำหรับการขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐเช็ก พวกเราให้บริการอย่างมืออาชีพและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อให้การขอวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าท่องเที่ยวหากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็ก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ การศึกษา หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ คุณจำเป็นต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องและเหมาะสม ที่ Number One Visa & Translation เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็กสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางจากทุกประเทศทั่วโลก


ทีมงานมืออาชีพของเรามีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในการช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าการศึกษา หรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ เราเข้าใจกระบวนการและข้อกำหนดที่ซับซ้อนในการยื่นขอวีซ่า และพร้อมที่จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน


นอกจากนี้ หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก เราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธวีซ่า ความล่าช้าในการดำเนินการ หรือปัญหาอื่น ๆ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อหาวิธีแก้ไขและทำให้กระบวนการราบรื่นที่สุด


ที่ Number One Visa & Translation เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงและประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เราเข้าใจความสำคัญของการมีวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางของคุณ และเราพร้อมที่จะช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายในการเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์สำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก อย่าลังเลที่จะติดต่อ Number One Visa & Translation เราพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกขั้นตอนและทำให้กระบวนการยื่นวีซ่าเป็นเรื่องง่ายและไร้ความกังวล จองเวลาปรึกษากับเราวันนี้และก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในการวางแผนการเดินทางของคุณไปยังสาธารณรัฐเช็กเมื่อวางแผนเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจประเภทวีซ่าที่คุณต้องการ ประเภทของวีซ่าที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ระยะเวลาที่พำนัก และปัจจัยอื่น ๆ ต่อไปนี้เป็นประเภทวีซ่าที่พบบ่อยสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก:


1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa): หากคุณวางแผนที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเช็กเพื่อการพักผ่อนหรือท่องเที่ยว วีซ่าท่องเที่ยวเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้คุณพำนักในสาธารณรัฐเช็กได้สูงสุด 90 วันสำหรับการเยี่ยมชมระยะสั้น


2. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa): หากวัตถุประสงค์ของการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การประชุม การสัมมนา หรือการเจรจาทางธุรกิจ คุณจะต้องสมัครวีซ่าธุรกิจ วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พำนักได้สูงสุด 90 วันเช่นกัน


3. วีซ่านักเรียน (Student Visa): หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลานานกว่า 90 วัน คุณจะต้องสมัครวีซ่านักเรียน วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาของคุณ4. วีซ่าทำงาน (Work Visa): หากคุณได้รับข้อเสนองานในสาธารณรัฐเช็ก คุณจะต้องสมัครวีซ่าทำงาน วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้คุณทำงานและพำนักในสาธารณรัฐเช็กในช่วงระยะเวลาที่กำหนด


5. วีซ่าประเภทอื่น ๆ: มีวีซ่าประเภทอื่น ๆ เช่น วีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ วีซ่าสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือกีฬา และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ


สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดประเภทวีซ่าที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเริ่มกระบวนการสมัคร ที่ Number One Visa & Translation เรามีความเชี่ยวชาญในวีซ่าสาธารณรัฐเช็กทุกประเภท และพร้อมช่วยเหลือคุณในการเลือกวีซ่าที่เหมาะสมและเตรียมใบสมัครที่ประสบความสำเร็จ


อย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่คุณต้องการสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำและคำแนะนำที่จำเป็นเพื่อทำให้กระบวนการสมัครวีซ่าของคุณราบรื่นและปราศจากความเครียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยคุณให้ได้รับวีซ่าที่เหมาะสมและทำให้การเดินทางไปสาธารณรัฐเช็กของคุณเป็นจริงเอกสารหลักที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก


1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับประทับตรา

2. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยและลงลายมือชื่อ

3. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานการจองที่พัก เช่น Booking confirmation

7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

8. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และระยะเวลาการทำงาน

9. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงให้เห็นว่ามีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายระหว่างเดินทาง

10. ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร


เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภท


 • วีซ่าธุรกิจ


หนังสือรับรองจากบริษัทต้นสังกัด

จดหมายเชิญจากบริษัทในสาธารณรัฐเช็ก ระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยือน


 • วีซ่าเรียน/ฝึกอบรม


หนังสือตอบรับเข้าเรียนหรือฝึกอบรม ระบุหลักสูตร ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย

หลักฐานแสดงทุนทรัพย์ที่ใช้สนับสนุนระหว่างการศึกษา

ประกันสุขภาพนักเรียน


 • วีซ่าเยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน


จดหมายเชิญจากครอบครัวหรือเพื่อนในสาธารณรัฐเช็ก

สำเนาบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตพำนักของผู้เชิญ

เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้เชิญ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรสFAQ


Q: ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้รับวีซ่า?

A: โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ แต่บางกรณีอาจใช้เวลามากกว่านั้น ควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทาง


Q: เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเช็กหรือไม่?

A: ใช่ เอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษหรือเช็กต้องแปลและเซ็นรับรองโดยนักแปลที่ได้รับอนุญาต


Q: ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือไม่?

A: การยื่นเอกสารต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้Number One Visa & Translation มีบริการเร่งด่วนยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก เพื่อการเดินทางฉับไว


การขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็กอาจใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาด อาจทำให้การเดินทางของคุณล่าช้าหรือต้องเลื่อนออกไป แต่ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะ Number One Visa & Translation มีบริการเร่งด่วนสำหรับการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญของทีมงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะถูกต้องครบถ้วน และได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็วทันใจ


ทำไมต้องใช้บริการเร่งด่วนยื่นวีซ่ากับ Number One Visa & Translation?


 • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานทูต
 • บริการกรอกแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารให้ ไม่ต้องเสียเวลาทำเอง
 • บริการแปลเอกสารโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการรับรองและเซ็นกำกับอย่างถูกต้อง
 • มีบริการยื่นเอกสารแทนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นด้วยตนเอง
 • ติดตามสถานะวีซ่าให้ตลอดจนกว่าจะได้รับวีซ่า พร้อมแจ้งความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ด้วยบริการเร่งด่วน สามารถรับวีซ่าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทันเวลาเดินทางแน่นอน


ขั้นตอนการใช้บริการเร่งด่วนยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก


1. ติดต่อทีมงาน Number One Visa ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้น

2. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ทีมงานตรวจสอบ พร้อมชำระค่าบริการเร่งด่วน

3. ทีมงานจะตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมแบบฟอร์ม และแปลเอกสารให้อย่างครบถ้วน

4. นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าแทนคุณ โดยใช้บริการ Fast Track 

5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ จะรีบนำหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าส่งคืนให้คุณโดยเร็วที่สุดหากคุณมีแผนจะเดินทางไปสาธารณรัฐเช็กในไม่ช้า แต่ยังไม่ได้เตรียมเอกสารขอวีซ่า หรือกลัวว่าจะไม่ได้รับวีซ่าทันเวลา ลองใช้บริการเร่งด่วนยื่นวีซ่ากับ Number One Visa & Translation ได้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับวีซ่าอย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถเดินทางได้ตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน สนใจใช้บริการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Number One Visa & Translation >>บริการอื่นๆ ของ เรา<<


- บริการแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 ภาษา โดยทีมงานมืออาชีพเจ้าของภาษา 

- บริการแปลเอกสารราชการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลีย หรือนำเอกสารไปทำธรุกรรมและติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ประเทศออสเตรเลีย 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับทำวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ  

- บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่ ล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบ ONLINE ทุกภาษาทั่วโลก 

- บริการรับรองเอกสาร/รับรองรายมือชื่อ/รับรองสำเนาเอกสาร โดยทนาย NOTARY PUBLIC 

- บริการรับรองเอกสารโดยสถาณทูต ทุกสถานทูตทั่วโลก 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลกระทรวงยุติธรรม 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สมัครงานในประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกสัญชาติทั่วโลก 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ทุกประเทศทั่วโลกสำหรับชาวต่างชาติ 

- บริการทำวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี, วีซ่าติดตามภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU 

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก 

- บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

- บริการจัดหา TOURIST VOUCHER เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการจัดหา LOI (LETTER OF INVITATION) เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการทำบัตร APEC (Business Travel Card) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com

0 ความคิดเห็น