บริการรับยื่น แก้ไข ให้คำปรึกษาวีซ่าประเทศซูดาน (Sudan) ที่ได้รับความไว้วางใจ - NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION ให้บริการรับยื่น แก้ไข ให้คำปรึกษาวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศซูดาน (Sudan)  โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี ให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย ไร้ความกังวลใจ


รับยื่นวีซ่าซูดาน,

บริการรับยื่นวีซ่าประเทศซูดาน: เปิดประตูสู่ดินแดนเมืองพระจันทร์เสี้ยว


ทำความรู้จักกับประเทศซูดาน


ซูดานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนเหนือ มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีป ประกอบด้วยทะเลทรายซาฮาราที่กว้างใหญ่ไพศาล และแม่น้ำไนล์ที่คดเคี้ยวไหลผ่าน ซูดานมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่อารยธรรมโบราณ และเคยเป็นอาณาจักรอันรุ่งเรืองในอดีต


ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว


สิ่งที่โดดเด่นของซูดานคือทะเลทรายซาฮาราที่งดงาม เนินทรายสีทองอร่ามสวยงามแปลกตา นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ เช่น ทะเลสาบนูเบีย, น้ำตกจากแม่น้ำไนล์, และอุทยานแห่งชาติที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด


มรดกทางวัฒนธรรม


ซูดานเป็นที่ตั้งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ เมืองโบราณเมโรเอ, ปิรามิดเมืองเมโรเอที่เก่าแก่กว่าปิรามิดที่อียิปต์, ซากปรักหักพังของอาณาจักรกุชที่เคยรุ่งเรือง เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานการอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ในอดีตของซูดาน


วิถีชีวิตและวัฒนธรรม


ซูดานเป็นดินแดนผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหรับและอารยธรรมแอฟริกา ชาวซูดานมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ อาทิ การแต่งกายแบบฉบับของชนพื้นเมือง, การทำหัตถกรรมงานฝีมือต่างๆ ซึ่งล้วนแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆ ในซูดานประเภทวีซ่าของประเทศซูดาน


ประเทศซูดานมีหลายประเภทของวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศ ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน หรือการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้


 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)


สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าซูดานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาพำนัก 1-3 เดือน สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้


 • วีซ่าทำงาน (Work Visa)


สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในซูดาน จะต้องขอวีซ่าทำงานก่อนเดินทางเข้าประเทศ โดยมีระยะเวลาอนุญาตตามสัญญาจ้าง


 • วีซ่านักธุรกิจ (Business Visa)


ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าซูดานเพื่อติดต่อธุรกิจเป็นการชั่วคราว สามารถขอวีซ่านักธุรกิจได้ มีระยะเวลาพำนักสูงสุด 3 เดือน


 • วีซ่าการศึกษา (Student Visa)


สำหรับนักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของซูดาน จำเป็นต้องขอวีซ่าการศึกษาซึ่งมีระยะเวลาตามหลักสูตรที่ศึกษา


 • วีซ่าผ่านแดน (Transit Visa)


สำหรับผู้ที่ต้องแวะพักระหว่างการเดินทางผ่านซูดานไปยังจุดหมายปลายทางอื่น สามารถขอวีซ่าผ่านแดนได้ มีระยะเวลา 72 ชั่วโมง


การขอวีซ่าเข้าซูดานนั้นมีขั้นตอนและเอกสารประกอบตามแต่ละประเภท ผู้เดินทางควรตรวจสอบรายละเอียดและเตรียมการให้พร้อมล่วงหน้าเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าซูดาน


เอกสารทั่วไป


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายสีขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หลักฐานการจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หลักฐานการทำงานหรือการศึกษา (เช่น หนังสือรับรองการทำงานหรือใบรับรองนักศึกษา)
 • หลักฐานทางการเงิน (เช่น สำเนาบัญชีธนาคารหรือสลิปเงินเดือน)
 • จดหมายเชิญจากบุคคลหรือองค์กรในซูดาน (หากมี)


เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประเภทวีซ่าต่างๆ


 • วีซ่าท่องเที่ยว


แผนการเดินทางโดยละเอียด


 • วีซ่าธุรกิจ


 1. จดหมายเชิญจากบริษัทในซูดาน
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท


 • วีซ่าทำงาน

 1. สัญญาจ้างงาน
 2. ใบอนุญาตทำงาน


 • วีซ่านักเรียน


 1. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในซูดาน
 2. หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน


 • วีซ่าแต่งงาน


 1. ใบสมรส
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวซูดาน


หมายเหตุ


 • เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับ
 • เอกสารที่เป็นภาษาอื่นต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับและรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลซูดาน
 • อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับกรณีเฉพาะบริการยื่นวีซ่าซูดาน


การเดินทางไปยังประเทศซูดานต้องมีการเตรียมเอกสารและวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ บริการยื่นวีซ่าซูดานให้ความสะดวกในการจัดการเอกสารและช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปซูดาน


ข้อกำหนดเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า


ข้อกำหนดสำคัญในการยื่นวีซ่าซูดาน ได้แก่ หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน, ฟอร์มใบสมัครวีซ่าที่กรอกครบถ้วน, รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต, และหลักฐานการจองที่พักหรือจดหมายเชิญจากองค์กรในซูดาน


การสมัครวีซ่าและการประมวลผล


กระบวนการสมัครวีซ่าสามารถทำได้ผ่านทางสถานทูตหรือสถานกงสุลของซูดานในประเทศของคุณ ระยะเวลาในการประมวลผลวีซ่าอาจแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปมักใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์
หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com

0 ความคิดเห็น