บริการรับยื่น แก้ไข ให้คำปรึกษาวีซ่าประเทศอิตาลี (Italy) โดย NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION ให้บริการรับยื่น แก้ไข ให้คำปรึกษาวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศอิตาลี (Italy) โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี


วีซ่าอิตาลี

บริการรับยื่น แก้ไข ให้คำปรึกษาวีซ่าอิตาลีโดย NUMBER ONE VISA & TRANSLATION


    กำลังวางแผนเดินทางไปอิตาลีหรือไม่? NUMBER ONE VISA & TRANSLATION พร้อมให้บริการช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า


บริการของเรา


    รับยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น


 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่าทำงาน
 • วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าครอบครัว


ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร


    การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเป็นขั้นตอนสำคัญในการยื่นขอวีซ่าใดๆ รวมถึงวีซ่าอิตาลีด้วย เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอาจทำให้คำร้องขอวีซ่าของคุณล่าช้าหรือถูกปฏิเสธได้


ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร


 1. ตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็น ตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลีในประเทศของคุณเพื่อดูรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารของคุณถูกต้อง รวมถึงชื่อ นามสกุล วันเกิด สัญชาติ และข้อมูลหนังสือเดินทาง
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดเป็นของแท้และมีการรับรองอย่างถูกต้อง หากเอกสารใดเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่อิตาลี คุณจะต้องแปลและรับรองเอกสารเหล่านั้น
 4. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นตามรายการ
 5. ตรวจสอบรูปแบบเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง เช่น ไฟล์ PDF หรือสำเนาถ่ายเอกสารที่ชัดเจน


    หากคุณไม่แน่ใจว่าเอกสารของคุณถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ คุณสามารถใช้บริการของบริษัทรับยื่นวีซ่าที่มีชื่อเสียงได้ บริษัทเหล่านี้สามารถตรวจสอบเอกสารของคุณและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ


    การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารอย่างรอบคอบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่าอิตาลีของคุณ


ยื่นวีซ่าอิตาลี, วีซ่าอิตาลี


ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร


    การเตรียมเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการยื่นขอวีซ่าอิตาลีที่ประสบความสำเร็จ ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีเตรียมเอกสาร


 • รวบรวมเอกสารที่จำเป็น ตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลีในประเทศของคุณเพื่อดูรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารของคุณถูกต้อง รวมถึงชื่อ นามสกุล วันเกิด สัญชาติ และข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับและสำเนา คุณจะต้องส่งทั้งเอกสารต้นฉบับและสำเนาสำหรับเอกสารบางอย่าง เช่น หนังสือเดินทางและรูปถ่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำเนาชัดเจนและมีคุณภาพดี
 • แปลและรับรองเอกสาร หากเอกสารใดเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่อิตาลี คุณจะต้องแปลและรับรองเอกสารเหล่านั้นโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง
 • จัดเรียงเอกสารตามลำดับ จัดเรียงเอกสารของคุณตามลำดับที่ระบุในรายการเอกสารที่จำเป็น
 • ตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ ก่อนส่งเอกสารของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง


    หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเตรียมเอกสารอย่างไร คุณสามารถใช้บริการของบริษัทรับยื่นวีซ่าที่มีชื่อเสียงได้ บริษัทเหล่านี้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารของคุณ และแม้แต่ยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณในนามของคุณ


    การเตรียมเอกสารอย่างรอบคอบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่าอิตาลีของคุณ


แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานทูต


    สถานทูตและสถานกงสุลมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า หากเอกสารของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้คำร้องขอวีซ่าของคุณล่าช้าหรือถูกปฏิเสธได้


ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการในการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานทูต


 • ตรวจสอบข้อกำหนดของสถานทูต ตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลีในประเทศของคุณเพื่อดูข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเอกสารที่ยื่นขอวีซ่าประเภทที่คุณสมัคร
 • ใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง หากมีแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร ให้กรอกแบบฟอร์มนั้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 • ใช้ขนาดและรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีขนาดและรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้องตามที่สถานทูตกำหนด
 • ใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว เอกสารที่ยื่นขอวีซ่าอิตาลีต้องเป็นภาษาอิตาลีหรือภาษาอังกฤษ หากเอกสารใดเป็นภาษาอื่น คุณจะต้องแปลและรับรองเอกสารเหล่านั้น
 • ตรวจทานเอกสารอย่างรอบคอบ ก่อนส่งเอกสารของคุณ ตรวจทานให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง


    หากคุณไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขเอกสารอย่างไรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานทูต คุณสามารถใช้บริการของบริษัทรับยื่นวีซ่าที่มีชื่อเสียงได้ บริษัทเหล่านี้สามารถตรวจสอบเอกสารของคุณ แก้ไขข้อผิดพลาด และแม้แต่ยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณในนามของคุณ


    การแก้ไขเอกสารอย่างรอบคอบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่าอิตาลีของคุณ


วีซ่าอิตาลี, อิตาลี, italy

ติดตามสถานะการยื่นขอวีซ่า


เมื่อคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลีแล้ว คุณสามารถติดตามสถานะคำร้องได้หลายวิธี


 1. ออนไลน์: สถานทูตและสถานกงสุลอิตาลีจำนวนมากมีระบบติดตามสถานะออนไลน์ที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบสถานะคำร้องของคุณได้ คุณจะต้องมีหมายเลขอ้างอิงหรือหมายเลขหนังสือเดินทางเพื่อใช้บริการนี้
 2. ทางโทรศัพท์: คุณสามารถโทรไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะคำร้องของคุณได้ เจ้าหน้าที่สถานทูตจะขอหมายเลขอ้างอิงหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของคุณ
 3. ทางอีเมล: คุณสามารถส่งอีเมลไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะคำร้องของคุณได้ โปรดระบุหมายเลขอ้างอิงหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของคุณในอีเมล
 4. ด้วยตนเอง: คุณสามารถไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะคำร้องของคุณได้ โปรดนำหมายเลขอ้างอิงหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของคุณติดตัวไปด้วย


    โปรดทราบว่าเวลาในการดำเนินการคำร้องขอวีซ่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณยื่นคำร้อง รวมถึงประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร โดยทั่วไปแล้ว คำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวจะได้รับการดำเนินการภายใน 15 วันทำการ ในขณะที่คำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ อาจใช้เวลานานกว่านั้น


    หากคำร้องขอวีซ่าของคุณล่าช้า คุณสามารถติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะคำร้องได้ เจ้าหน้าที่สถานทูตจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล่าช้าและแจ้งให้คุณทราบเมื่อคำร้องของคุณได้รับการดำเนินการแล้ว


แจ้งผลการยื่นขอวีซ่า


 • หากคำร้องขอวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าที่ประทับอยู่ คุณควรตรวจสอบวีซ่าอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและวีซ่ามีอายุครอบคลุมระยะเวลาที่คุณวางแผนจะพำนักในอิตาลี


 • หากคำร้องขอวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับจดหมายแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธ คุณสามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินได้หากคุณไม่เห็นด้วยกับเหตุผลในการปฏิเสธ


    โปรดทราบว่าเวลาในการดำเนินการคำร้องขอวีซ่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณยื่นคำร้อง รวมถึงประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร โดยทั่วไปแล้ว คำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวจะได้รับการดำเนินการภายใน 15 วันทำการ ในขณะที่คำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ อาจใช้เวลานานกว่านั้น


วีซ่าอิตาลี, italy, อิตาลี


ทำไมต้องเลือก NUMBER ONE VISA & TRANSLATION ?


 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ความแม่นยำสูงในการตรวจสอบและแก้ไขเอกสาร
 • บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ค่าบริการที่สมเหตุสมผล
 • ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา


เลือกเราเพื่อรับบริการด้านวีซ่าอิตาลีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ


เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณได้วีซ่าอิตาลีอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าที่มีประสบการณ์ของเราจะตรวจสอบและแก้ไขเอกสารของคุณอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานทูตอิตาลี


เราเข้าใจดีว่ากระบวนการขอวีซ่าอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน นั่นเป็นเหตุผลที่เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราจะติดตามสถานะคำร้องขอวีซ่าของคุณอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้คุณทราบเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ


เราเชื่อว่าบริการที่มีคุณภาพควรมีราคาที่สมเหตุสมผล นั่นเป็นเหตุผลที่เราเสนอค่าบริการที่แข่งขันได้สำหรับบริการด้านวีซ่าของเรา


ที่สำคัญที่สุด ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เราทุ่มเทเพื่อให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและช่วยให้คุณได้วีซ่าอิตาลีที่คุณต้องการ


เลือกเราและสัมผัสความแตกต่าง!


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com


0 ความคิดเห็น