นอร์เวย์ (Norway) เมืองแห่งธรรมชาติที่สวยงาม ยื่นวีซ่าง่าย ให้ท่านได้พักผ่อนใจด้วย NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION เป็นบริการที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในข้อกำหนดและขั้นตอนของสถานทูตกรีซ โดยมีจุดประสงค์ให้ลูกค้าได้รับวีซ่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี และมีบริการแปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร  NAATI ทนาย Notary Public แบบครบวงจรที่ NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
ประเทศนอร์เวย์ เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ ติดกับประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย และมีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้กับประเทศเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวและเป็นที่ตั้งของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียงภูมิประเทศ    นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลาย มีทั้งภูเขา ป่าไม้ ทะเลสาบ และฟยอร์ด ฟยอร์ดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำแข็งจนเกิดเป็นช่องแคบยาวและแคบ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน ฟยอร์ดของนอร์เวย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก


ภูมิอากาศ    นอร์เวย์มีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 2,000 มิลลิเมตร


เศรษฐกิจ    นอร์เวย์มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว รายได้หลักของประเทศมาจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการประมงวัฒนธรรม    นอร์เวย์มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวนอร์ดิกและวัฒนธรรมตะวันตก ชาวนอร์เวย์ให้ความสำคัญกับครอบครัวและชุมชน รักธรรมชาติ และชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ท่องเที่ยว    นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่


 • ฟยอร์ด: ฟยอร์ดของนอร์เวย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ฟยอร์ดที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ฟยอร์ดเกยเรง (Geirangerfjord) ฟยอร์ดซอลฮึมเมอร์ (Sognefjord) และฟยอร์ดนอร์วีเก (Nordfjord)
 • เมืองหลวงออสโล: ออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น พระราชวังหลวง พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินอร์เวย์ และสวนสัตว์ออสโล
 • เมืองเบอร์เกน: เบอร์เกนเป็นเมืองเก่าแก่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของนอร์เวย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ท่าเรือเก่า โบสถ์ฟรอเยสกีร์ก (Frøya Church) และเนินเขาบลิคเกน (Blåmann)
 • เมืองทรอมโซ: ทรอมโซเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศนอร์เวย์ เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องแสงเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เรืออาร์คติก (Arktisk-Larsen Museum) และเขตเมืองเก่า


การเดินทาง


    นอร์เวย์มีสนามบินนานาชาติหลายแห่ง เมืองที่มีสนามบินนานาชาติ ได้แก่ ออสโล เบอร์เกน ทรอมโซ และสตอกโฮล์ม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ได้โดยการนั่งเครื่องบินหรือเรือเฟอร์รี่ประเภทวีซ่าของประเทศนอร์เวย์


    วีซ่านอร์เวย์ เป็นเอกสารทางราชการที่ออกโดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศต่างๆ เพื่ออนุญาตให้บุคคลสัญชาติอื่นเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ วีซ่านอร์เวย์มีประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ศึกษาต่อ หรือทำงานขั้นตอนการขอวีซ่านอร์เวย์


 1. เลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการ
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้
 3. สมัครขอวีซ่าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตนอร์เวย์
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. นัดหมายเพื่อยื่นเอกสารและ biometric information (รูปถ่ายและลายนิ้วมือ)
 6. รอผลพิจารณา

    ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านอร์เวย์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าและจำนวนใบสมัครที่สถานทูตกำลังพิจารณาอยู่ โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1-2 เดือน วีซ่านักเรียนใช้เวลาพิจารณาประมาณ 4-6 เดือน วีซ่าแรงงานใช้เวลาพิจารณาประมาณ 6-8 เดือน และวีซ่าผู้อพยพใช้เวลาพิจารณาประมาณ 12-24 เดือน • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าและอายุของผู้สมัครเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านอร์เวย์    เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านอร์เวย์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร เอกสารทั่วไปที่ใช้สำหรับวีซ่าทุกประเภท ได้แก่


 • หนังสือเดินทาง: มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่าย: รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว หน้าตรง มองตรง ไม่สวมแว่นกันแดด
 • ใบสมัครขอวีซ่า: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงชื่อ
 • หลักฐานการเงิน: เช่น จดหมายรับรองเงินเดือน สมุดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน โฉนดที่ดิน แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักในนอร์เวย์
 • ประกันการเดินทาง: ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ และการส่งกลับประเทศ


เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าประเภทต่างๆ ได้แก่


 • วีซ่าท่องเที่ยว: จดหมายเชิญจากญาติหรือเพื่อนในนอร์เวย์ แผนการเดินทาง หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 • วีซ่านักเรียน: หนังสือรับรองการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในนอร์เวย์ หลักฐานการเงิน ใบแสดงผลการเรียน
 • วีซ่าแรงงาน: ใบอนุญาตทำงาน (work permit) จากนอร์เวย์ หลักฐานการเงิน ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน
 • วีซ่าผู้อพยพ: หลักฐานการสนับสนุนจากญาติหรือผู้สนับสนุนในนอร์เวย์ หลักฐานการเงิน ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน ใบตรวจสุขภาพ


NUMBER ONE VISA & TRANSLATION  บริการที่เป็นมืออาชีพ1. บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทในประเทศนอร์เวย์


    ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทในประเทศนอร์เวย์ โดยทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดของการรับยื่นวีซ่า
2. การแก้ไขปัญหาวีซ่า


    หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาในกระบวนการวีซ่า ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เรารับฟังและดูแลเรื่องของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
3. บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก


    ไม่ว่าคุณจะมีแผนที่จะเดินทางไปที่ไหนในโลกนี้ เรามีทีมงานที่พร้อมรับยื่นวีซ่าให้กับประเทศใดก็ตามที่คุณต้องการ ด้วยความเข้าใจทางกฎหมายและการเตรียมเอกสารที่เป็นมืออาชีพหากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com


0 ความคิดเห็น