บริการรับยื่นวีซ่าคาซัคสถาน (Kazakhstan) ขั้นตอนง่ายๆ รับรองผลไว โดย NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

ขอวีซ่าคาซัคสถานไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป บริการรับยื่นวีซ่าคาซัคสถานจาก NUMBER ONE VISA & TRANSLATION ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารและยื่นคำร้องขอวีซ่า ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกขั้นตอน มั่นใจได้ในความรวดเร็ว ทันใจ และอัตราการอนุมัติวีซ่าที่สูง

วีซ่าคาซัคสถาน, ยื่นวีซ่าคาซัคสถาน

บริการรับยื่นวีซ่าคาซัคสถาน: เชี่ยวชาญ รวดเร็ว ทันใจ


    คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งอยู่ในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซียทางเหนือ จีนทางตะวันออก และประเทศคีร์กีซสถาน, อุซเบกิสถาน และตุรกีสถานทางใต้ นอกจากนี้ยังมีพรมแดนติดกับทะเลคาสเปียนทางตะวันตก ด้วยพื้นที่ทั้งหมดทำให้คาซัคสถานเป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก


ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม


    คาซัคสถานมีภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายและพื้นที่แบนราบไปจนถึงเทือกเขาและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ประเทศนี้มีประชากรกระจายอยู่ทั่วไปในเมืองใหญ่หลายแห่ง รวมถึงนูร์-ซุลตาน (เมืองหลวงใหม่ชื่อเดิมว่า อัสตานา) และอัลมาตี ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญ


ประเภทวีซ่าคาซัคสถาน


    วีซ่าคาซัคสถานมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือประเภทวีซ่าคาซัคสถานที่พบบ่อยที่สุด


 • วีซ่าท่องเที่ยว: สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปคาซัคสถานเพื่อการพักผ่อนหรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • วีซ่านักเรียน: สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางไปคาซัคสถานเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง มีอายุตามระยะเวลาของการศึกษา
 • วีซ่านักธุรกิจ: สำหรับนักธุรกิจที่เดินทางไปคาซัคสถานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การประชุม การเจรจา หรือการลงนามสัญญา มีอายุไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าทำงาน: สำหรับผู้ที่เดินทางไปคาซัคสถานเพื่อทำงานในบริษัทหรือองค์กรในประเทศ มีอายุตามระยะเวลาของการทำงาน
 • วีซ่าเยี่ยมญาติ: สำหรับผู้ที่เดินทางไปคาซัคสถานเพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศ มีอายุไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าการขนส่ง: สำหรับผู้ที่เดินทางผ่านคาซัคสถานไปยังประเทศอื่น มีอายุไม่เกิน 5 วัน
 • วีซ่าทางการทูตและราชการ: สำหรับเจ้าหน้าที่ทางการทูตและเจ้าหน้าที่รัฐที่เดินทางไปคาซัคสถานเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทูตหรือราชการ มีอายุตามระยะเวลาของภารกิจ


    ผู้สมัครจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และเตรียมเอกสารประกอบที่จำเป็นตามประเภทวีซ่าที่สมัคร


    เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นวีซ่าคาซัคสถานแต่ละประเภท


    วีซ่าท่องเที่ยว


 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุมากกว่า 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกจากคาซัคสถาน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หลักฐานการจองที่พักในคาซัคสถาน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางและการพำนักในคาซัคสถาน
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการส่งกลับ


    วีซ่านักเรียน


 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุมากกว่า 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกจากคาซัคสถาน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในคาซัคสถาน
 • หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน
 • หลักฐานการจองที่พักในคาซัคสถาน
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางและการพำนักในคาซัคสถาน
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการส่งกลับ


    วีซ่านักธุรกิจ


 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุมากกว่า 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกจากคาซัคสถาน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หนังสือเชิญจากบริษัทหรือองค์กรในคาซัคสถาน
 • แผนการเดินทางทางธุรกิจ
 • หลักฐานการจองที่พักในคาซัคสถาน
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางและการพำนักในคาซัคสถาน
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการส่งกลับ


    วีซ่าทำงาน


 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุมากกว่า 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกจากคาซัคสถาน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • สัญญาจ้างงานจากบริษัทหรือองค์กรในคาซัคสถาน
 • ใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานของคาซัคสถาน
 • หลักฐานการจองที่พักในคาซัคสถาน
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางและการพำนักในคาซัคสถาน
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการส่งกลับ


ยื่นวีซ่าคาซัคสถาน

  

    วีซ่าเยี่ยมญาติ


 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุมากกว่า 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกจากคาซัคสถาน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หนังสือเชิญจากญาติหรือเพื่อนในคาซัคสถาน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของผู้เชิญ
 • หลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญ
 • หลักฐานการจองที่พักในคาซัคสถาน
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางและการพำนักในคาซัคสถาน
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการส่งกลับ


    *หมายเหตุ: รายการเอกสารที่ต้องใช้ข้างต้นอาจแตกต่างกันไปตามสถานทูตหรือสถานกงสุลคาซัคสถานที่ยื่นคำร้อง โปรดตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณยื่นคำร้องเพื่อขอรายการเอกสารที่ถูกต้องที่สุด


    เคล็ดลับในการเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่าคาซัคสถาน


 • เตรียมเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกใบสมัครวีซ่าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และแนบเอกสารประกอบทั้งหมดที่จำเป็นตามประเภทวีซ่าที่คุณสมัคร
 • แสดงหลักฐานการเงินที่มั่นคง: แสดงหลักฐานว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการเดินทางและการพำนักในคาซัคสถาน โดยอาจใช้ในรูปแบบของใบแจ้งยอดธนาคารหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 • มีจุดประสงค์การเดินทางที่ชัดเจน: ระบุจุดประสงค์ในการเดินทางไปคาซัคสถานอย่างชัดเจนและมีเหตุผลสนับสนุน โดยอาจเป็นเอกสารเชิญจากบริษัทหรือมหาวิทยาลัยในคาซัคสถาน หรือแผนการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยว
 • มีประวัติการเดินทางที่ดี: หากคุณมีประวัติการเดินทางที่ดีและไม่เคยมีปัญหาใดๆ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าในประเทศอื่นๆ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่าคาซัคสถาน
 • ยื่นคำร้องล่วงหน้า: ยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการประมวลผล
 • ใช้บริการบริษัทรับยื่นวีซ่าที่มีชื่อเสียง: บริษัทรับยื่นวีซ่าที่มีชื่อเสียงสามารถช่วยให้คุณเตรียมเอกสารและยื่นคำร้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในใบสมัครวีซ่าถูกต้องและตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางของคุณ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด: ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุในใบสมัครวีซ่าและคำแนะนำจากสถานทูตหรือสถานกงสุลคาซัคสถาน
 • เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์: หากสถานทูตหรือสถานกงสุลคาซัคสถานเรียกให้คุณเข้าสัมภาษณ์ เตรียมตัวให้พร้อมโดยการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเดินทางและแผนการของคุณในคาซัคสถาน
 • มีความอดทนและติดตามสถานะคำร้อง: กระบวนการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าอาจใช้เวลา ดังนั้นโปรดมีความอดทนและติดตามสถานะคำร้องของคุณเป็นประจำ


ยื่นวีซ่าคาซัคสถาน


    บริการรับยื่นวีซ่าคาซัคสถาน: คำตอบสำหรับการเดินทางของคุณ


    หากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปคาซัคสถาน ประเทศที่เต็มไปด้วยความงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การขอวีซ่าอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและน่ากังวล NUMBER ONE VISA & TRANSLATION เข้าใจดีถึงความท้าทายเหล่านี้ และพร้อมให้บริการรับยื่นวีซ่าคาซัคสถานแบบครบวงจรเพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่นและไร้กังวล


    ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราเชี่ยวชาญในกระบวนการขอวีซ่าคาซัคสถานเป็นอย่างดี เราจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องและช่วยคุณเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดอย่างครบถ้วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่าของคุณให้สูงที่สุด นอกจากนี้ เรายังให้บริการแปลเอกสารและบริการเสริมอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณในทุกขั้นตอน


    ด้วยบริการที่รวดเร็วและทันใจของเรา คุณจะประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารและยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเอง มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและยื่นต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลคาซัคสถานอย่างตรงเวลา


    อย่าปล่อยให้กระบวนการขอวีซ่ามาขัดขวางการเดินทางในฝันของคุณ เลือกใช้บริการรับยื่นวีซ่าคาซัคสถานจาก NUMBER ONE VISA & TRANSLATION  และมุ่งเน้นไปที่การวางแผนการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของคุณ เราพร้อมเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการเดินทางไปคาซัคสถานของคุณ

หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com

0 ความคิดเห็น