บริการรับยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์ (philippines) อัญมณีแห่งเมืองแดนใต้ และทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานที่มีคุณภาพ Number One Visa & Translation

Number One Visa & Translation ให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศฟิลิปปินส์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี ให้คุณคลายความกังวลใจและเพลิดเพลินไปกับการเดินทาง
รู้จักกับประเทศฟิลิปปินส์ 


    ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางตะวันออกของประเทศเวียดนาม ทางเหนือของประเทศอินโดนีเซีย และทางตะวันตกของประเทศมาเลเซีย เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์คือกรุงมะนิลา


    ฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 7,000 เกาะ มีพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 114 ล้านคน ภาษาราชการคือภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษ


    ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เดิมทีฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสเปนเป็นเวลากว่า 300 ปี ต่อมาตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า 50 ปี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ฟิลิปปินส์ถูกญี่ปุ่นยึดครองเป็นเวลา 3 ปี


    วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากสเปน สหรัฐอเมริกา และจีน เห็นได้จากอาหาร ภาษา และประเพณีต่างๆ เช่น เทศกาลมัสเกลา (MassKara Festival) เทศกาลคาร์นิวัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย


    ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ และชายหาดที่สวยงาม ชายหาดของฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อเรื่องความงามและน้ำทะเลสีฟ้าใส เช่น หาดโบราไกย์ หาดปัลาวัน และหาดเซบู


    ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมหลักของประเทศคือการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการเกษตรสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


    ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดจากทั่วโลก ได้แก่


 • โบสถ์ซานโตโตมัส เดอ อะวิลา (Santo Tomas de Aquino Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์


 • มหาวิหารมะนิลา (Manila Cathedral) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์


 • หาดโบราไกย์ (Boracay) เกาะที่มีชายหาดที่สวยงามติดอันดับโลก


 • ภูเขาไฟมายอน (Mayon Volcano) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย


 • อุทยานแห่งชาติตาโปร (Ta Prohm National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีปราสาทหินโบราณอายุกว่า 700 ปี
ประเภทวีซ่าที่สามารถยื่นได้ในฟิลิปปินส์


 1. วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักสูงสุด 30 วัน และผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ได้หลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี
 2. วีซ่าทำงาน (Work Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและสัญชาติของผู้สมัคร
 3. วีซ่าศึกษา (Student Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษา
 4. วีซ่าเยี่ยมญาติ (Visit Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเยี่ยมญาติในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักสูงสุด 30 วัน
 5. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อประกอบธุรกิจ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
 6. วีซ่าอื่นๆ (Other Visas) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร เป็นต้น วีซ่าประเภทนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์มีดังนี้


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่า
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน


บริการรับยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์ โดย Number One Visa & Translation 


    บริการรับยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริการนี้ ทาง Number One Visa & Translation จะช่วยในการเตรียมเอกสาร ดำเนินการยื่นวีซ่า และติดตามผลวีซ่าแทนผู้ยื่น ซึ่งทำให้ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ยื่นเป็นอย่างมากทำไมต้องเลือก Number One Visa & Translation เป็นตัวช่วยในการยื่นวีซ่า


    Number One Visa & Translation  เป็นผู้ให้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ทีมงานของ Number One Visa & Translation มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างดี พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ


ข้อดีของบริการยื่นวีซ่าผ่าน Number One Visa & Translation


 • สะดวกและรวดเร็วกว่าการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 • Number One Visa & Translation จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ก่อนยื่นวีซ่าทุกขั้นตอน ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า วีซ่าของท่านจะได้รับความถูกต้องและได้รับการอนุมัติ
 • Number One Visa & Translation จะเป็นผู้ติดตามผลและแจ้งผลการยื่นวีซ่าให้

 

หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com


0 ความคิดเห็น