บริการรับยื่นวีซ่าปารากวัย (Paraguay) ดินแดนแห่งน้ำตก โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จาก NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION ให้บริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่า (ทุกประเภท) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศปารากวัย (Paraguay) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์
รู้จักกับประเทศปารากวัย 


    ประเทศปารากวัย (Paraguay) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศอาร์เจนตินาทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศบราซิลทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศโบลิเวียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน เมืองหลวงของประเทศคือกรุงอาซุนซิออน และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และทุ่งหญ้า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์


ปารากวัยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น • เมืองอาซุนซิออน เมืองหลวงของประเทศปารากวัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปารากวัย เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย เช่น มหาวิหารอาซุนซิออน พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ และจัตุรัสหลัก


 • เมืองอีตากูอา เมืองชายแดนระหว่างปารากวัยและอาร์เจนตินา เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือน้ำตกอีตากูอา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


 • เมืองซิกูเอรา เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปารากวัย เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคืออุทยานแห่งชาติซิกูเอรา ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า


 ปารากวัยยังเป็นที่รู้จักในฐานะ "ดินแดนแห่งน้ำตก" เนื่องจากมีน้ำตกที่สวยงามมากมายกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ เช่น น้ำตกอีตากูอา น้ำตกอิกูอาซู น้ำตกคากูอาซู และน้ำตกนีโกเลเต


    นอกจากนี้ ปารากวัยยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สืบทอดมาจากชนชาติต่างๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในปารากวัย เช่น ชนพื้นเมือง ชนชาติสเปน และชนชาติเยอรมัน


    เศรษฐกิจของปารากวัยขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด และเนื้อวัว ปารากวัยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายประเภทวีซ่าที่สามารถดำเนินการขอไปยังประเทศปารากวัยได้คนไทยที่ต้องการเดินทางไปปารากวัย จะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตปารากวัยประจำประเทศไทย วีซ่าของปารากวัยมีหลายประเภท โดยประเภทที่คนไทยมักขอ ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) และวีซ่าธุรกิจ (Business Visa)


 1. วีซ่าท่องเที่ยว มีอายุการใช้งาน 90 วัน อนุญาตให้เข้าประเทศปารากวัยได้ครั้งเดียว วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในปารากวัยไม่เกิน 90 วัน
 2. วีซ่าธุรกิจ มีอายุการใช้งาน 90 วัน อนุญาตให้เข้าประเทศปารากวัยได้ครั้งเดียว วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในปารากวัยไม่เกิน 90 วัน


เอกสารประกอบการขอวีซ่า


เอกสารประกอบการขอวีซ่าสำหรับคนไทย ได้แก่


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
 • รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หลักฐานการจองที่พัก
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางและพำนักในประเทศปารากวัย
 • เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปปารากวัย เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทที่ทำงาน หรือใบตอบรับจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น


ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่า


ะยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตปารากวัยอาจมีการพิจารณาระยะเวลาดำเนินการให้สั้นลงหรือยาวขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณคำร้องขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า


    ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนไทยอยู่ที่ 120 USD (ประมาณ 4,200 บาท) โดยต้องชำระเป็นเงินสดหรือเช็คเท่านั้น


ขั้นตอนการขอวีซ่า

 • นัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตปารากวัยประจำประเทศไทย
 • ยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าแก่เจ้าหน้าที่
 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • รอรับผลการพิจารณาวีซ่า


คำแนะนำในการขอวีซ่า


 • ควรเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • ควรนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ควรตอบคำถามของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา


    นอกจากนี้ คนไทยที่ต้องการเดินทางไปปารากวัยยังสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศปารากวัยแบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) ได้อีกด้วย โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศปารากวัย วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 90 วัน อนุญาตให้เข้าประเทศปารากวัยได้ครั้งเดียวทำไมต้องเลือก NUMBER ONE VISA & TRANSLATIONNUMBER ONE VISA & TRANSLATION เป็นผู้ให้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศปารากวัย (Paraguay) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ทีมงานของ NUMBER ONE VISA & TRANSLATION มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวีซ่าประเทศปารากวัยเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพNUMBER ONE VISA & TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่า แปลเอกสารและรับรองเอกสาร ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถให้บริการขอวีซ่าจากทุกมุมโลกด้วย ทำให้คุณสามารถรับบริการจากที่ห่างไกลได้ตามความสะดวกของคุณหากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com


0 ความคิดเห็น