ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) เมืองแห่งความแตกต่าง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติไปกับ Number One Visa & Translation

Number One Visa & Translation ให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก รวมไปถึงวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวหรือดำเนินธุรกิจที่ประเทศปาปัวนิกินี (Papua New Guinea) เมืองแห่งความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิต 
ทำความรู้จักกับปาปัวนิวกินี วิถีชีวิตที่โดดเด่นปาปัวนิวกินี เป็นประเทศในแถบโอเชียเนีย เป็นพื้นที่ทางตะวันออกของเกาะนิวกินี ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ทางตะวันตกของหมู่เกาะโซโลมอน มีเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้คือพอร์ตมอร์สบี


ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก โดยมีภาษาในประเทศเท่าที่รู้จักถึง 851 ภาษา ในจำนวนนี้มี 11 ภาษาที่ไม่มีผู้พูดอีกต่อไป และยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ชนบทมากที่สุด เนื่องจากมีเพียง 13.25% ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองใน ค.ศ. 2019 ประชากรส่วนใหญ่มากกว่า 8,000,000 คนอาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายพอ ๆ กับภาษา ประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสำรวจน้อยที่สุดในเชิงวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ และเป็นที่เชื่อกันว่ายังมีชนเผ่าท้องถิ่นรวมถึงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการค้นพบจำนวนมาก


ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุ เช่น ทองแดง เงิน ทองคำ และน้ำมันดิบ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีปลาทูน่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศ


การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศปาปัวนิวกินี โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนประเทศนี้มักจะมาเพื่อชมธรรมชาติอันสวยงาม เช่น เทือกเขาที่สูงชัน ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และชายหาดที่สวยงาม นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศนี้ได้อีกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศปาปัวนิวกินี ได้แก่


 • อุทยานแห่งชาติโลเรลฮิลส์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศปาปัวนิวกินี ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ปกคลุมไปด้วยป่าไม้หนาแน่น มีเทือกเขาสูงชัน น้ำตกที่สวยงาม และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด

 • ชายหาดไวต์เฮเวน ชายหาดที่สวยงามตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ น้ำทะเลสีฟ้าใส ทรายขาวละเอียด และบรรยากาศที่เงียบสงบ

 • เมืองพอร์ตมอร์สบี เมืองหลวงของประเทศปาปัวนิวกินี ตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ การค้า และวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ปาปัวนิวกินี สวนพฤกษศาสตร์พอร์ตมอร์สบี และตลาดนัดกาลาวา

ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูง แต่การเข้าถึงที่ยากลำบาก และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่บางส่วน ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศประเทศปาปัวนิวกินี มีเอกลักษณ์ของชาวเผ่าที่สามารถโดดเด่นที่สุดชาวเผ่าปาปัวนิวกินีเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศปาปัวนิวกินี ประกอบด้วยชนเผ่ามากกว่า 800 เผ่า แต่ละเผ่ามีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไป


ชาวเผ่าปาปัวนิวกินีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง และกล้วย นอกจากนี้ยังเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู และไก่ ชาวเผ่าปาปัวนิวกินียังนิยมล่าสัตว์และหาปลาเพื่อยังชีพ


ชาวเผ่าปาปัวนิวกินีมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย เช่น


ภาษา ชาวเผ่าปาปัวนิวกินีพูดภาษาที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละเผ่าจะมีภาษาของตัวเอง ทำให้มีภาษาในประเทศปาปัวนิวกินีมากกว่า 800 ภาษา

การแต่งกาย ชาวเผ่าปาปัวนิวกินีมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปในแต่ละเผ่า โดยส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ผ้าป่าน ใบไม้ และเปลือกไม้

อาหาร อาหารของชาวเผ่าปาปัวนิวกินีส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และกล้วย นอกจากนี้ยังนิยมล่าสัตว์และหาปลาเพื่อยังชีพ

ดนตรี ชาวเผ่าปาปัวนิวกินีมีดนตรีและศิลปะการแสดงที่หลากหลาย เช่น การเต้นรำ ร้องเพลง และเล่นดนตรี

ความเชื่อ ชาวเผ่าปาปัวนิวกินีส่วนใหญ่มีความเชื่อในลัทธิวิญญาณ โดยเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่รอบตัวเรา และมีหน้าที่ปกป้องหรือทำร้ายมนุษย์ได้

ในปัจจุบัน ชาวเผ่าปาปัวนิวกินียังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตนไว้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ชาวเผ่าปาปัวนิวกินีก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น เช่น การบริโภคอาหารตะวันตก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการศึกษาในระบบโรงเรียนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศปาปัวนิวกินีจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง โดยวีซ่าปาปัวนิวกินีมีสองประเภท ได้แก่วีซ่าสถานทูต เป็นวีซ่าที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลปาปัวนิวกินีในประเทศต้นทางของผู้เดินทาง วีซ่าประเภทนี้มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออก

วีซ่าขาเข้า เป็นวีซ่าที่ออกให้ที่สนามบินนานาชาติมิริ หรือสนามบินนานาชาติพอร์ตมอร์สบี วีซ่าประเภทนี้มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออกอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าปาปัวนิวกินี


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • ใบสมัครวีซ่า
 • หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบจองที่พัก
 • หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการทำงาน
 • ประกันการเดินทาง


ขั้นตอนการขอวีซ่าปาปัวนิวกินี

 • กรอกใบสมัครวีซ่าให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • แนบเอกสารประกอบตามรายการ
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ยื่นเอกสารทั้งหมดที่สถานทูตหรือสถานกงสุลปาปัวนิวกินี
 • รอรับหนังสือเดินทางคืนพร้อมวีซ่า


ระยะเวลาในการขอวีซ่าปาปัวนิวกินี


ระยะเวลาในการขอวีซ่าปาปัวนิวกินีประเภทสถานทูตอยู่ที่ประมาณ 5 วันทำการ หากยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง สถานทูตจะออกวีซ่าให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทำไมต้องเลือก NUMBER ONE VISA & TRANSLATION NUMBER ONE VISA & TRANSLATION  มีประสบการณ์ในการทำวีซ่ามาเป็นเวลามากกว่ากว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการคำปรึกษาท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าเยี่ยมเพื่อน วีซ่านักเรียน วีซ่าถาวร วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าย้ายถิ่นฐาน วีซ่าติดตาม วีซ่าทำงาน วีซ่าดูงาน วีซ่าฝึกงาน วีซ่าธุรกิจ ประเทศปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea Visa Service in Thailand)


นอกจากนี้ยังมีบริการแปลเอกสารต่าง ๆ ทุกประเภท นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาในการยื่นขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องการยื่นวีซ่า ประเมินโอกาสในการยื่นขอวีซ่าของท่านให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ขอยื่นวีซ่า และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรายังมีบริการเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าให้กับท่าน เป็นตัวแทนไปรับวีซ่าแทนท่าน และบริการจัดส่งเอกสารสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอีกด้วย ให้ NUMBER ONE VISA & TRANSLATION  ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการดำเนินการขอยื่นวีซ่าปาปัวนิวกินีของท่าน ทีมงานของเราจะดูแลตั้งแต่ปัญหาพื้นฐาน การจัดเตรียมเอกสาร เป็นตัวแทนเพื่อยื่นขอวีซ่าของคุณ เราจะดูแลและติดตามผลหลังการให้บริการอย่างดีที่สุดหากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com


0 ความคิดเห็น