บริการรับยื่นวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศโมร็อกโก (Morocco) เมืองแห่งการต้อนรับอันอบอุ่น ให้คุณได้เพลิดเพลินการอารยธรรมเมืองโบราณ

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION บริษัทชั้นนำที่ให้บริการรับยื่นวีซ่าประเทศโมร็อกโก (Morocco) เมืองแห่งการต้อนรับอันอบอุ่น และทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่า 
โมร็อกโกเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวโมร็อกโกได้ เช่น การเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น การชมการแสดงพื้นเมือง และชิมอาหารพื้นเมือง


อาหารพื้นเมืองของโมร็อกโกมีรสชาติที่เข้มข้นและหลากหลาย โดยใช้เครื่องเทศเป็นส่วนผสมหลัก อาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ทาจิน อาหารประเภทอบที่ใช้เนื้อสัตว์ ผัก และเครื่องเทศ คูสคูส อาหารประเภทข้าวที่มีเครื่องเคียงเป็นเนื้อสัตว์ ผัก และเครื่องเทศ และแซนวิช ขนมปังแบนที่มีไส้เป็นเนื้อสัตว์ ผัก และเครื่องเทศ


โมร็อกโกเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย และอาหารพื้นเมืองที่อร่อย นักท่องเที่ยวจึงไม่ควรพลาดโอกาสที่จะมาเยือนโมร็อกโกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโมร็อกโก ได้แก่เมืองเฟส เมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโมร็อกโก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมืองเฟสเป็นเมืองหลวงทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของโมร็อกโก มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงาม


เมืองมาราเกช เมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโมร็อกโก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมืองมาราเกชเป็นเมืองหลวงทางการค้าที่สำคัญของโมร็อกโก มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา


เมืองเชฟชาอูน เมืองท่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน


เทือกเขาแอตลาส เทือกเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาเหนือ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอตลาส และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินป่า แคมป์ปิ้ง และเล่นสกี


ทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลทรายซาฮารา และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขี่อูฐ นอนดูดาว และชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกประเภทวีซ่าที่คนไทยสามารถขอได้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าโมร็อกโกเพื่อการท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าแบบท่องเที่ยวได้ วีซ่าประเภทนี้มีอายุ 90 วันเอกสารประกอบการขอวีซ่าเอกสารประกอบการขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว ได้แก่


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครขอวีซ่าแบบฟอร์ม 1201
 • สำเนาตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน


ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ
การขอวีซ่าโมร็อกโกแบบออนไลน์    สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยได้เปิดบริการขอวีซ่าแบบออนไลน์แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทางออนไลน์ได้ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขั้นตอนการขอวีซ่าโมร็อกโกแบบออนไลน์ ได้แก่

 1. เข้าเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเดินทาง
 3. อัพโหลดเอกสารประกอบการขอวีซ่า
 4. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 5. รอรับวีซ่าทางอีเมล


ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าแบบออนไลน์ประมาณ 2 วันทำการเอกสารประกอบการขอวีซ่าแบบออนไลน์เอกสารประกอบการขอวีซ่าแบบออนไลน์ ได้แก่


 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ใบสมัครขอวีซ่าแบบฟอร์ม 1201
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบรับรองการทำงาน
 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เหตุใดลูกค้าถึงควรใช้บริการ  Number One Visa & Translation


    Number One Visa & Translation ให้บริการยื่นวีซ่าโดยผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานของ Number One Visa & Translation มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านกฎหมายวีซ่า ช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารประกอบการขอวีซ่าจะครบถ้วนและถูกต้อง ส่งผลให้อัตราอนุมัติวีซ่าของ Number One Visa & Translation สูง ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้ตามความประสงค์ โดยปราศจากความกังวลระหว่างเดินทาง
>> บริการอื่นของเรา <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


ติดต่อเรา

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
 • LINE : @1VISA
 • Tel : 094-3891001
 • E-mail : contact@number1visaservice.com


0 ความคิดเห็น