บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ประเทศออสเตรีย (Austria) ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี - NUMBER ONE VISA & TRANSLATION

NUMBER ONE VISA & TRANSLATION บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ประเทศออสเตรีย (Austria) ทุกประเภท และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี  โดย 

    ประเทศออสเตรีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมอันงดงาม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรียเป็นจำนวนมากในแต่ละปี


    การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรียนั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดโดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ซึ่งอาจมีความยุ่งยากและใช้เวลานานสำหรับบางท่าน


    ประเทศออสเตรียเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเชงเก้น ดังนั้นวีซ่าของประเทศออสเตรียจึงถือเป็นวีซ่าเชงเก้นด้วย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศออสเตรียและประเทศสมาชิกเชงเก้นอื่นๆ ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 90 วันต่อ 6 เดือน


วีซ่าของประเทศออสเตรียแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ

 • วีซ่าระยะสั้น (Short-stay Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศออสเตรียได้ไม่เกิน 90 วันต่อ 6 เดือน วีซ่าระยะสั้นแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้

  • วีซ่าท่องเที่ยว (Schengen Visa) สำหรับผู้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง/เพื่อนฝูง
  • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) สำหรับผู้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือเข้าร่วมการประชุม
  • วีซ่าอื่นๆ (Other Visas) เช่น วีซ่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วีซ่าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

 • วีซ่าระยะยาว (Long-stay Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศออสเตรียได้เกิน 90 วันต่อ 6 เดือน วีซ่าระยะยาวแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้

  • วีซ่าทำงาน (Work Visa) สำหรับผู้เดินทางเพื่อทำงานในประเทศออสเตรีย
  • วีซ่านักเรียน (Student Visa) สำหรับผู้เดินทางเพื่อศึกษาต่อในประเทศออสเตรีย
  • วีซ่าคู่หมั้น (Engagement Visa) สำหรับผู้เดินทางเพื่อไปพบกับคู่หมั้นที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
  • วีซ่าแต่งงาน (Marriage Visa) สำหรับผู้เดินทางเพื่อแต่งงานกับคนสัญชาติออสเตรีย
  • วีซ่าติดตามคู่สมรส (Spouse Visa) สำหรับผู้เดินทางเพื่อติดตามคู่สมรสที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย


เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าของประเทศออสเตรียจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า โดยเอกสารหลักๆ ที่มักจะต้องใช้ ได้แก่

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
 • รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองรายได้ เป็นต้น
 • เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบสมัครงาน เป็นต้น
 • เอกสารรับรองการศึกษา เช่น ใบรับรองผลการเรียน หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายเชิญจากญาติพี่น้อง/เพื่อนฝูง หนังสือรับรองการจองที่พัก เป็นต้น

    ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าของประเทศออสเตรียจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า โดยวีซ่าระยะสั้นโดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10-15 วันทำการ และวีซ่าระยะยาวโดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 60-90 วันทำการ
    NUMBER ONE VISA & TRANSLATION ให้บริการรับยื่นวีซ่าประเทศออสเตรียทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี เรามีบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การตรวจสอบเอกสาร ไปจนถึงการยื่นวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย


  การท่องเที่ยวและการทำธุรกิจต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการเดินทางไม่ได้หลีกเลี่ยงไปได้ และมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเป็นที่ซับซ้อน ทำให้การเลือกใช้บริการจากทีมงานมืออาชีพมีความสำคัญมากยิ่ง เพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด


บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทในประเทศออสเตรีย


    ทีมงานของเรา NUMBER ONE VISA & TRANSLATION มีความเชี่ยวชาญในการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทในประเทศออสเตรีย ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าธุรกิจ, หรือวีซ่าทำงาน ทางเรามีประสบการณ์และความเข้าใจลึกลงในข้อกำหนดและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามของรัฐบาลออสเตรีย


    การมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นจุดเด่นของเรา เพราะเราไม่เพียงที่จะช่วยคุณในการยื่นวีซ่า แต่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับท้องถิ่นที่คุณกำลังเดินทางไป ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการยื่นวีซ่า


การแก้ไขปัญหาวีซ่า

    หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า เช่น การปฏิเสธวีซ่า การขอเวลาเพิ่มเติม, หรือคำถามที่ซับซ้อนที่ท่านต้องการคำปรึกษา ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยเสมอทุกข์ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า เรามั่นใจว่าเราสามารถมีส่วนช่วยเสมอทุกสถานการณ์บริการรับยื่นวีซ่าทั่วโลก

    นอกจากบริการในประเทศออสเตรีย, เรายังให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือหรือทุกที่ทั่วโลก ทางเรามีความเข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการของแต่ละประเทศที่คุณต้องการเดินทางไป


ความมั่นใจจากทีมงานมืออาชีพ

    ทีมงานของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างให้ความรู้และมีประสบการณ์จริงจากการทำงานกับลูกค้าที่มากมาย โดยทีมงานมีประสบการณ์กว่า 12 ปี ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ


    NUMBER ONE VISA & TRANSLATION เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดในการรับยื่นวีซ่า, แก้ไขปัญหาวีซ่า และบริการทั่วโลก ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์, เรามั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว, ธุรกิจ, หรือการทำงาน


บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก


    NUMBER ONE VISA & TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่า แปลเอกสารและรับรองเอกสาร ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถให้บริการขอวีซ่าออสเตรเลียจากทุกมุมโลกด้วย ทำให้คุณสามารถรับบริการจากที่ห่างไกลได้ตามความสะดวกของคุณ

      หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ ติดต่อเราได้ที่ Call Center 094-3891001 หรือ Line Official ID: @1VISA หรือ อีเมล contact@number1visaservice.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com โดยเรามี สาขาให้บริการ 26 ที่ทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่า


  ติดต่อเรา

  NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
  • LINE : @1VISA
  • Tel : 094-3891001
  • E-mail : contact@number1visaservice.com

  0 ความคิดเห็น